Вълчи зъб – Inocybe patouillardi, юни— септември

Inocybe patouillardi юни— септември
Расте покрай храсталаците, в парковете и градините. У нас се среща в полите на Витоша, в Лозенскага планина и в други наши планини.
Шапката отначало се показва като бял зъб и по цвят е белезникава, после при израстването си изменя нвета в бледоохрен до керемиденочервен. По краищата е разпокъсана. Месото е тънко, с приятна, подобна на плодове миризма. Пластинките са земнокафеникави и гъсто подредени, а пънчето — бледорозово, прошарено и жилаво. Отровата му е по-силна от тази на червената мухоморка.