Психосексуална характеристика – зодия Водолей

Всичко ново възбужда Водолея. Затова търси нови, интересни хора и иска да си лягат с различни партньори. Стимулира го разнообразието от сексуални партньори, но за него това не е аморално. В зодията е заключен вътре­шен конфликт. От една страна е постоянна, а от друга — жадуваща за промени. Затова родените под този знак често влизат в конфликт в личните си отношения. Те се колебаят преди брака, но ако веднъж си изберат съпруг — той ще е за цял живот. Водолеят най-рано от всичко зодии се опитва да се освободи от обществените и родителски наставления. Наслаждава се от съпротивлението и бунта.

Трябва да причислим Водолеите към списъка от хората с безразборни връзки. Сексуалният им портрет е уникален: повече абстрактен, отколкото реалистичен, цветовете му са ярки като произведенията на импресионистите. За разлика от безпорядъчния Стрелец, който винаги търси нови връзки с надеждата да намери идеала, Водолеят не вярва в идеала, на него му се иска да се наслаждава от общуването с колкото може повече хора.

Жената Водолей лесно преминава в категорията лю-бовница-приятел. Често се върти в мъжките среди, от­насящи се към нея като към равен и приятел, а от своя страна тя е пряма и свободна в секса. Единствената опа­сност, която я преследва е, че се отнасят към нея като към удобна жена, «сексуален обект», а не като чувстви­телна жена, каквато всъщност е на практика.

Жената Водолей би била мъдра, ако не се стараеше да изглежда интелектуална и начетена, докато не завоюва своя мъж и не му докаже, че тя е жена.

Мъжете Водолей понякога снижават стандартите си при избора на сексуален партньор, обикновено свеждат сек­са до биологичната му необходимост и вземат всяка до­стъпна партньорка.

Водолеят може би не знае това, но често с равнодушието и сдържаността си обижда влюбената в него жена.

Водолеят не е изкусен в несексуалните маневри, лесно го побеждават.

За своите намерения той говори открито и често тази искреност го подвежда. Обикновено Водолеите са щастливи хора и често са възнаградени за своята оригиналност, независимо, че другите взимат връх над тях.

Никога не си позволявайте да показвате неуважение към ума и индивидуалността на Водолея, не допускайте да си помисли, че е прост инструмент за вашето удовол­ствие. Той няма да търпи това. Не му предлагайте една нощ с вас, ще откаже. То трябва да опознае партньора си. Запомнете: Водолей управлява единадесети дом на хороско­па, дома на дружбата и вярва, че резултатът от половия акт ще е ново приятелство.

Въобще Водолеите са любопитни, болшинството от тях искат да имат пряк контакт с всички, лично да опознаят всички форми на сексуалния опит. Повечето Водолеи поне веднъж, но всичко ще пробват.

Когато веднъж се оженят, стават много прями в разго­ворите за своите сексуални желания. Но ако Водолеят не е удовлетворен от съпруга си, рядко се развежда, тъй като обикновено се жени по сметка, а не по любов. Но той може направо и рязко да каже, че, ако се наложи, ще потърси удовлетворение с други жени.

Общуващите с Водолея трябва да помнят, че той смята себе си за различен от другите и то си е така! Той не се побира в условни рамки. По-бързо възстава, отколкото хората от другите зодии. Продължителни сексуални отно­шения с тях са невъзможни, тъй като след първите ме­сеци на интимност любовникът на Водолей става негов приятел. Но водолеят рядко оставя този приятел да седи вкъщи, когато тръгва да търси нов любовник. Те тръгват заедно. Водолеят е проповедник на хуманността във всичко.