Водолей-общи прогнози

Животът на Водолей е подвластен на Уран – експлозивна, със сил­ни влияния планета, с вечни изригвания и сътресения, непрекъснато самообвиняваща се.
Знакът на Уран е благоприятен за Водолей, приятен е и за други­те хора, ако не са рутинирани. Водолей е признак на сила, знания, благоденствие, напредък, награди, похвали или проклятия и наказа­ния, според извършените от човека дела. В този смисъл, Водолей е и възмездие. Той покровителствува бързите двигателни сили – под не­гово влияние стават промените, преходите, пътешествията и пресе­ленията. Графичният белег на Водолей са две успоредни лъкатушещи черти, две вълни, устремени на някъде… Вътрешната му стихия е въз­духът, участта е полетът, а същността му – лекотата, устременият полет на лекокрилата мисъл, опасните лупинги и шеметните обрати, както и радостният пролетен кипеж на нещата, крилете на младост­та, вечното дръзновение на Икар към висините, оптимизмът и вол-ността. А още и фойерверките,играта на пеперудите, цветните балони, летящи без цел.излишното фантазьорство, непостоянството на неща­та, човешкото лекомислие и леконравие. Той символизира небесната синева, издигането над земното привличане, откритите отношения и хуманното начално братство, приятелство, откритие, прогрес, авиа­ция, космонавтика – изобщо, безусловното в живота. По характер е лек, понякога лековат, но такова всъщност е и щастието му. Негова­та сфера на изява е мисълта му. Разумът, по правило, стои над чув­ствата му, но това не му пречи да е решителен. Девизът на неговия живот би бил: „нещо по-ново“, но също и „аз съм мярката на неща­та“. По природа той е човек с въображение и живее преди всичко с мечти и блянове, с големи намерения, планове и надежди. Има сили да ги осъществи, но понякога неговата многостранност му пречи да се съсредоточи към една цел. Чувствата му са широки, но често им липсва дълбочина и постоянство. Основен негов инстинкт е самоут­върждаването.
Той се радва на добро самочувствие, което има само моментни спадания, тъй като е жизнен и самоуверен. Често смело се впуска в борбата. Склонен е успехите да приписва на себе си, а неуспехите не го отчайват. Фанатично държи на независимостта си. Не разрешава
никому да му се налага, да се меси в личните му работи. Не се пре-кършва нито в службата, нито в къщи.
Остава верен на себе си дори в непостоянството. Има много раз­нообразни интереси. Отличава се с душевна широта, но това го отк­лонява от пътя и той рискува да разпилее и разпръсне всичко.
В отношенията си с другите е открит и контактен, държи се неп­ринудено във всяка среда. Неговата прямота, сърдечност и остроу­мие печелят бързо симпатиите на всички. Верен е повече на приятелите си, отколкото на жените (мъжете) си.