Внушения насън

По-нататък лекарят казва: „Вашите очи започват да: натежават, спи ви се. Имате чувството, че всяко движение е невъзможно, шумовете отвън не ви правят никакво впе­чатление; главата, краката и ръцете ви са хладни, сърцето бие бавно, пулсът сс забавя; вие дишате спокойно, дълбоко и бавно заспивате здрав сън.“ След кратка пауза лекарят казва: „Затворете очи и спете“, докосвайки леко веждите му. „Ако вие останете спокоен, всичко ще бъде наред, бол­ките ви ще утихнат малко по-малко, а когато се събудите., няма да чувствате болка. Спете, няма да ви безпокои никой, докато аз не се върна.“ Пациентът се оставя така 10—15 ми­нути. Когато се завръща   лекарят, тон   намира, че главоболието е преминало и се надява следващият сеанс да е още по-пълноценен