Високотехнологичните паркове и научното сътрудничество ще бъдат теми на българо-индийски форум

Голям размер

Сътрудничеството в информационната сигурност, създаването и управлението на високотехнологични паркове и съвместни научни разработки, ще бъдат фокус на Четвъртата  сесия на българо-индийския Форум по информационни и комуникационни технологии. Заседанието е в София на 14 и 15 юни. Форумът се съпредседателства от заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Първан Русинов и от индийския заместник-министър на информационните технологии Ракеш Сингх.

Двете делегации ще обсъдят още националните политики в сферата на информационните технологии и съобщенията. Индийската страна проявява силен интерес към привличане на бизнеса в работата на Форума с цел насърчаване на преките контакти между компаниите на двете страни.