Видове договори за превоз

Според предмета на договора:
1) превоз на хора;
2) превоз на товар.
Превозът на багаж е акцесорен към превоза на хора.
Според вида транспорт:
1) сухоземен (сухопътен): железопътен, автомобилен, коларски;
2) воден: а) крайбрежен и речен (двата са каботажни) и б) превоз в открито море – има различи в режима на двата.
3) въздушен.