Вестник „Аз Буки” публикува тренировъчните тестове за 7 клас на министерството но образованието,младежта и наукат

Тестовете, които публикува в. „Аз Буки” тази седмица, са решавани на трите кръга на националните състезания по български език и литература и по математика за учебната 2009/2010 година.

Всеки регион има своя практика при структурирането на тестовете, според регламента на съответното състезание. В съставянето на задачите и в конструирането на цялостния тест участват учители, а някои от задачите са заимствани от учебници или от помагала.

Избраните пет теста показват различните подходи при подбора на задачите и при конструирането на теста. Задължително обаче учебното съдържание е съобразено с преподаденото към момента на провеждане на състезанието.

На областния и на националния кръг тестовете се изработват от национална комисия, определена със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.

Националният кръг се провежда в компютърен вариант. След приключване на времето на работа всеки участник може да провери веднага резултата си. Класирането се обявява веднага, а заелите първите три места седмокласници имат право да използват резултата си от състезанието вместо конкурсен изпит.

Трябва да се има предвид, че форматът на състезанието не отговаря на формата на външното оценяване. Въпреки това, публикуваните тестове ще подпомогнат седмокласниците в подготовката им за предстоящото външно оценяване като тренировъчни и обучителни.

В следващия брой на вестника очаквайте: Тестовете, спечелили конкурса „Най-добър учителски тест за 7. клас”