Български полицаи участват в дискусия “Европейска полицейска идентичност”, организирана от Националната полиция на Кралство Нидерландия

От 3 до 6 юни 2010 г. Националната полиция на Кралство Нидерландия, с подкрепата на фондация „Design Den Haag” и Международната полицейска асоциация организира в Хага обществена проява „Politie-Polizei-Police” – изложение на полицейски униформи, парад на полицейски автомобили и дискусия на тема „Европейска полицейска идентичност”. Подготвена е фотоизложба на униформени полицейски служители от страните-участнички. Целта на предстоящото събитие е запознаване на обществеността с полицейското сътрудничество в ЕС, като се покаже идентичността на полицията в нейното многообразие. Във връзка с това, център на проявата ще бъде парадът на полицейските автомобили от страните-участнички, който ще може да бъде наблюдаван от гражданите на града.
По покана на организаторите в предстоящия международен форум ще вземат участие двама полицейски служители от ГД “Охранителна полиция”. Домакините ще запознаят участниците с организацията на работа на полицията в Кралство Нидерландия и ще се проведе дебат с участието на полицейските служители от страните-членки на ЕС. Българските представители участват с фотоизложба на съвременни униформи на полицейските служители.