Български млечни продукти са включени в Европейската номенклатура за възстановявания при износ в трети страни

Български млечни продукти са включени в Регламент № 326/ 2010 на Европейския съюз за въвеждане на номенклатурата на селскостопанските продукти,  подлежащи на възстановявания при износ в трети страни.

Продуктите, които са включени, са от трите типа кашкавал – от краве, овче и козе мляко. Номенклатурата на възстановяванията предвижда млечните продукти да отговарят на условията за отпускане на възстановяване при износ, ако изпълняват минималните изисквания по отношение на сухото вещество и мазнините в млякото. Регламентът позволява износителите да имат възможност да се възползват от схемата за възстановявания при износ в трети страни.

С оглед на тенденцията за намаляване на цените на определени млечни продукти и намаленото потребителско търсене на световния пазар, през м. ноември 2009 г. МЗХ внесе официално искане до Европейската комисия за включване на български млечни продукти в Регламент № 326/2010. Предложението за прилагането на пазарни механизми за насърчаване на производството и износа на български млечни продукти е една от мерките от страна на МЗХ в подкрепа на българската позиция за преодоляване на кризата в сектор „Мляко”.

Проектът на регламент е гласуван с единодушие на заседание на Управителния комитет на ЕК и е публикуван в Официалния вестник на ЕС на 22 април 2010 г. Той влиза в сила на третия ден от неговото публикуване.