България подкрепя европейската перспектива на Босна и Херцеговина

Министър Цветанов се срещна и разговаря с министъра на сигурността Садик Ахметович. Двамата очертаха основните области на бъдещо сътрудничество и обсъдиха възможностите за разширяване на партньорството между правоохранителните органи на двете ведомства

Министър Цветан Цветанов се срещна днес с колегата си от Босна и Херцеговина Садик Ахметович, министър на сигурността. Той е един от гостите на Третата среща на Комитета на министрите по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа в София. България ще продължи да подкрепя Босна и Херцеговина като независима, стабилна и мултиетническа държава, напредваща по пътя към своето европейско бъдеще и евроатлантическа интеграция. Министър Цветанов изрази готовност за съдействие във всички области, свързани с въвеждането на европейските стандарти в работата на правоохранителните органи на Босна и Херцеговина. Той сподели очакването си за скорошно подписване на междуправителствено споразумение за защита на класифицираната информация. По думите му, подписването на такова споразумение ще улесни както прилагането на двустранното споразумение за полицейско сътрудничество, така и на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа.
В хода на работния диалог бе констатирано, че двете министерства успешно си сътрудничат в рамките на Регионалния център за борба с трансграничната престъпност (SECI Center). Министрите изразиха и общото желание за активизиране на двустранното сътрудничество и очертаха някои от основните области: противодействие на трансграничната организирана престъпност, трафика на наркотици, оръжие и хора, международния тероризъм.
Министър Ахметович връчи проект на протокол за прилагане на Споразумението между ЕС и Босна и Херцеговина за реадмисия.