България и Тунис подписаха четири документа за сътрудничество

С подписването на четири двустранни документа приключи 14-ата сесия на Българо– тунизийската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, която се проведе в София от 18 до 20 май т.г.  Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков подписа двустранно Споразумение за сътрудничество в областта на туризма и Протокол от заседанието с Афиф Шелби, министър на индустрията и технологиите на Тунис. Спогодба за премахване на визите за притежателите на дипломатически, специални и служебни паспорти подписаха Милен Люцканов, зам.министър на външните работи, и Насър Местири, директор на дирекция „Европейски съюз и Евросредиземноморски институции“ в Министерството на външните работи на Тунис. Меморандум за сътрудничество в областта на малките и средните предприятия подписаха Марияна Велкова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, и Мохтар Хажи, генерален директор в Министерството на индустрията и технологиите на Тунис.

По време на работните срещи двете страни подчертаха своя интерес за нарастване на взаимните инвестиции в информационните и комуникационните технологии, електрически и електронни компоненти, текстил и автомобилни части, селското стопанство, нефтохимическата промишленост, хранително-вкусовия сектор, сътрудничество в областта на възобновяемите енергийни източници и др.

През 2009 г. стокообменът между България и Тунис е на стойност 83.95 млн. щ.д. (износ 75.64 млн. щ.д. и внос 8.31 млн. щ.д.) Той е спаднал с 57,5 % спрямо 2008 г. Търговското салдо е положително за България.

Основни структуроопределящи стоки в българския износ за Тунис са нефтените масла, резервните части, тютюневите изделия и елекротрансформаторте. Водещи стоки по вноса са метални конструкции и фосфати.

Преките чуждестранни инвестиции от Тунис у нас за периода 1992–2009 г. възлизат на 256.4 хил. евро., по данни на БНБ

От 2000 до 2009 г. в България са пребивавали общо 5599 тунизийски граждани, от които с цел туризъм – 5039. За същия период 23464  българи са посетили Тунис основно с цел екскурзии и почивки.