България и Тунис могат да си сътрудничат в сферата на енергийната ефективност, ВЕИ и туризма

България и Тунис имат широк потенциал за сътрудничество в сферата на енергийната ефективност, изграждането на оборудване за възобновяеми енергийни източници и туризма. Темите бяха в основата на разговорите между министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и министъра на индустрията и технологиите на Република Тунис – Афиф Шелби. Тунизийският министър е в България за провеждането на 14-та сесия на българо-тунизийската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество.

Министър Трайков подчерта, че България и Тунис създават добра рамка за партньорство между двете страни с предстоящото подписване днес на споразумения в областта на туризма, за сътрудничество между агенциите за насърчаване на малките и средните предприятия, за премахване на визите за притежатели на дипломатически, специални и служебни паспорти. В тази рамка има широк потенциал за интензифициране на сътрудничеството, както между двете държави, така и в контекста на партньорството между средиземноморските държави и ЕС, допълни Трайков. Той изтъкна потенциала на България като атрактивна дестинация за културен туризъм, СПА и зимен туризъм и необходимостта от популяризиране на българския туристически продукт на тунизийския пазар.

Друга област на взаимен интерес е развитието и насърчаването на енергийната ефективност и ВЕИ, подчертаха в разговора си двамата министри. Министър Шелби представи работата на Агенцията за енергийна ефективност на Тунис и амбициозния план на страната за постигане на 14% енергоспестяване до 2014 година. България има голям потенциал за развитие на енергийната ефективност, заяви министър Трайков и допълни, че ще насърчи партньорство между двете агенции за развиване и насърчаване на потребителите да ползват енергоспестяващи технологии в бизнеса и бита.

Двамата министри обсъдиха още възможности за партньорство в областта на ВЕИ и минните технологии. България има интерес да развие производството на оборудване за ВЕИ на своя територия и би могла да бъде полезна на Тунис с опита си в технологичното осигуряване на минни находища, подчерта Трайков.

Работата на експертите в рамките на междуправителствената сесия продължава с обсъждане на въпроси в сферата на външноикономическото и инвестиционното сътрудничество, с акцент върху енергетиката, транспорта, селското стопанство, информационните технологии и съобщенията и др. Паралелно с работата на сесията се провежда и двустранен бизнес форум с участието на повече от 50 компании от двете държави. На него са представени фирми от хранително–вкусовата и химическата промишленост, селското стопанство, строителството, ВЕИ, туризма и др.

През 2009 г. Тунис заема 34-о място в износа на България и 72-ро място във вноса на България. Двустранният стокообмен възлиза на 83.95 млн.щ.д., в това число износ 75.64 млн.щ.д. и внос 8.31 млн.щ.д.