Бразилия

град-столица на Бразилия . Градът е разположен в централните части на Бразилското плато , на около 1000м на брега на изкуственото езеро , създадено в устията на реките Риашу-Фуиду , Гама , Бананал и Торту .

Решението за строителството на град Бразилия е взето от Националния конгрес през 1955г. На 21 април 1960г. официално столицата е преместена от град Рио де Женейро в град Бразилия . Строежът на града започва от 1957г. под ръководството на архитект Л.Коста , като проектът е градът по очертания да наподобява самолет . В изгрождането на новата столица участие взема и архитект Оскар Нимейер . Най-значителни сгради са тези на Националния конгрес , Дворецът на правителството и на Върховния съд . Те са разположени в трите края на триъгълен площад , като по този начин се олицетворяват трите власти . Покрай брега на водохранилището е Президентският дворец . Интерес за туристите представляват още сградите на модерна църква и сградата на Националния театър . В крилата на наподобяващия самолет град са разположени жилищните квартали , застроени като многоквартирни и индивидуални домове .