Близо 67 милиона осигурява министерството на здравеопазването за диализно лечение на пациенти

Над 67 милиона лв. годишно разходва Министерство на здравеопазването за цялостно осигуряване на диализното лечение на 2 850 пациенти в 63 –те центъра на територията на страната. От тях – 7 167 912 лв. с заложени за лекарствени продукти, 17 милиона лв. за консумативи, 9 милиона лв. за транспорт на пациентите до диализните центрове и обратно.

Отделно МЗ е осигурило и 10 милиона лв. за подмяна на водоочистващите системи и за закупуване на нови диализни апарати. От всички диализни апарати 84% са новозакупени и се ползват за диализно лечение. По това перо към момента са усвоени 8 млн. лв. и до края на 2010 г. ще се извърши цялостната подмяна. В общите разходи влизат всички специфични консумативи за хемодиализа – диализатори, кръвни линии, фистулни игли, централни венозни катетри, хирургически материали за конструиране на съдов достъп (вкл. съдови протези), дезинфектанти за диализна апаратура, стерилни и нестерилни ръкавици, разтвори за перитонеална диализа. Включени са разходите   и за концентрати за хемодиализа, инфузионни разтвори, общ консуматив (напр. спринцовки, игли, еднократни престилки, маски), ток, вода, отопление, поддръжка на диализната апаратура, дезинфектанти на помещенията, санитарни материали, канцеларски материали, унищожаване на опасни отпадъци и др. Със същите пари се осигуряват и специфични медикаменти по Наредба № 34 – еритропоетин, активни метаболити на витамин Д, интравенозни железни препарати, нискомолекулни хепарини, а от тази година също така калцимиметик и фосфорсвързващ препарат (и двата продукта – за превенция и лечение на бъбречната костна болест). Еритропоетин е осигурен на 80 на сто от пациенитите на диализа, което покрива европейскиите  стандарти.

Това формира средни разходи, които се правят за един пациент на диализа са около 1300 лв. месечно или за цялата година – 15 000 лв.

Отделно за всяка една процедура на отделен пациент МЗ заплаща на диализните центрове  и допълнително по 60 лв. за извършена дейност. При средно 3 диализи седмично на пациент, тези разходи възлизат на 180 лв. седмично, което прави на годишна база –  8 640 лв. за всеки пациент.

По този начин общата сума, която МЗ осигурява за всеки един болен на диализа възлиза на 23 640 лв. годишно. При обслужвани 2 850 пациенти на диализа общите разходи на МЗ възлизат на над 67 милиона лв.

Допълнително чрез Изпълнителната агенция по транплантация се финансират дейностите за бъбречна транплантация и необходимите имуносупресори в трансплантационния период. За това годишно се разходват 870 000 лв. Отделно Министерство на здравеопазването осигурява годишно 4 милиона лв. за лекарства за посттрансплантационно лечение на 370 български граждани.

Фактите показват, че МЗ изпълнява ангажиментите си за осигуряване на необходимата медицинска грижа за всички пациенти на диализа. Предприетите мерки  осигуряват качествено диализно обслужване и подобряване качеството на живот на пациентите, което е и крайната цел на екипа на Министерство на здравеопазването.