Безработицата в страната намалява

През месец април равнището на безработица е 9.95%. В бюрата по труда са регистрирани 368 666 безработни лица и броят им намалява с 6941 спрямо март.

През месеца на работа са постъпили общо 21 385 лица. Делът на освободените от работа в резултат на масови уволнения намалява и е 3.9% за април. На първичния пазар през април са заявени 13 829 места. През периода се увеличава броят на сезонните работни места и достига 3 822.

Продължават да нарастват местата, обявени по програми за заетост, като за април са 3 684. Най-голям остава делът на местата по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ – 79%. Заявени по програмата за април са 2 918 места.