Беджаия, Гардая, Джемира, Кала–Бени–Хамад

Беджаия – град на брега на Средиземно море , административен център на вилает . Градът е основан от финикийците. От 681г. той е в пределите на Арабския халифат . Между ІІ и ХІІ в. е един от центровете на африканското християнство . Неговият възход започва през ХІ в. , упадъкът му е на границата на ХVІІІ и ХІХ в.

Съвременният град е амфитеатрално разположен . На платото се намират исторически забележителности , а в другата част е новият град . Има римски акведукт от ІІ в. , както и остатъци от крепостни стени . В близост до пристанището се намира Вратата на сарацините . В града има интересен музей .

Гардая – град в северните части на пустинята Сахара . Той е търговско-занаятчийски и религиозен център на групата оазиси Мзаб . Освен това е и шосеен възел , а до него има и неголямо летище . Основан е през 1053г. и е старо средище на художествените занаяти . Старият град е много интересен . Той е разположен по клона на хълм и е ограден от крепостна стена . Улиците са тесни , с каменна настилка . Интересна е джамията от ХІ в. с високо минаре под формата на пресечен конус и прилежащите към нея здания / медресе , чешма и други /.

Джемира – населен пункт в Североизточен Алжир . От края на І в. е военна колония на римляните за борба с безредиците . През ІІ – ІV в. е голям град в римската провинция Нумидия , а през ІV – VІ в. е един от центровете на християнството в Северна Африка . В наши дни това е голям античен комплекс с големи улици , колони , храмове , форум , пазари , триумфални арки , театър и жилищни постройки . Към древния град има археологически музей с антични мозайки , скулптури , произведения на декоративното и приложното изкуство .

Кала–Бени–Хамад – средновековен град , основан през 1007г. като крепост и столица на местна арабска държава . Разкопките на старото селище започват през 1897г. от френски археолози . Интересни са останките от каменната градска стена с три врати , фундаментите на съборна джамия / ХІ в. / и т нар. „Дворецът с фара” / двуетажна наблюдателна кула /.