Атакуване на порочни СС(Съдебна спогодба)

При СС се напластяват три акта – договорът за спогодба, определението на съда, с което се утвърждава договорът и определението, с което се прекратява делото. Естеството на тези актове е различно и затова способите за тяхното атакуване са различни:
а)  СС не подлежи на обжалване и не може да се атакува чрез извънредните способи, защото е договор. Ако е порочна, тя може да бъде атакувана по исков ред.
б)  Определението за утвърждаване на СС също не може да бъде атакувано чрез обжалване, защото е охранителен акт. Когато е порочно, защото спогодбата е незаконна или неморална, то може да бъде атакувано по исков път от засегнатите лица или от прокурора (чл. 431 ал. 2 и 3).
в) Определението за прекратяване на делото подлежи на обжалване, защото прегражда развитието на делото – когато ФС на  СС не е осъществен (напр. протоколът не е подписан).