Аню Ангелов: До средата на правителствения мандат ще имаме държавен военновременен план

До средата на правителствения мандат България ще разполага с актуален държавен военновременен план, заяви министърът на отбраната Аню Ангелов. На негова основа ще се разработи военновременен бюджет, ще се определи необходимостта от военновременни запаси и пунктове за управление. По думите на ген. Ангелов това не е правено от закриването преди близо 20 години на Държавния комитет по планиране.

Министър Ангелов, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и секретарят на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната Светослав Спасов представиха днес пред журналисти интернет страницата на Съвета (www.micmrc.government.bg). В нея за първи път се публикува електронен регистър на българските фирми, които притежават лицензи за износ, внос и трансфер на оръжия и удостоверения за брокерска дейност с оръжия и изделия и технологии с двойна употреба. На страницата, създадена по разпореждане на министър-председателя Бойко Борисов, са и документите, необходими за получаване на лиценз, протоколи от заседанията на Междуведомствения съвет, годишните му доклади.

Преди встъпването в длъжност на правителството на ГЕРБ не е правен списък на оръжейните фирми у нас, за да е ясно кой какво произвежда и как държавата би могла да подпомогне този бизнес, посочи Светослав Спасов. Според министър Трайков, създаденият сайт е свързан с осигуряването на прозрачност и откритост.

По думите на министъра на икономиката състоянието на българската военна индустрия сега «не е катастрофално, но не е и цветущо». В последните години износът е за около 140 млн. евро годишно, а в най-добрите времена е бил около 800 млн. долара. Тогава обаче в отбранителната промишленост са работели 150 000 души, докато сега те са 15 000 и сумите са адекватни на ситуацията, посочи министър Трайков. Министерството на отбраната купува едва 5% от произведената от военните заводи продукция, съобщи министър Ангелов.

Ръководството на Междуведомствения съвет е амбицирано да разшири перспективите пред отбранителната ни индустрия, стана ясно на пресконференцията. Работи се по дългосрочна стратегия в тази сфера, както и за създаването на фонд за научни изследвания в областта на военната промишленост, което ще стимулира разработването на нови технологии и разширяването на пазарите.