Антропогенни туристически ресурси на Саудитска Арабия

Мека – град в Саудитска Арабия . Явява се свещено място за мюсюлманите от цял свят . Отстои на около 70км от бреговете на Червено море и е на височина 280м . Обграден е от невисоки пясъчни хълмове и вулканични скали . Мека е административен център на провинция Хиджаз / западната половина на Саудитска Арабия /.

В древността през Мека са преминавали керванните пътища на южните части на Арабския полуостров / днешен Йемен / към Средиземно море . От 630г. Мека е религиозен център на исляма . Тук се намира главната светиня на мюсюлманите – свещеният храм „Кааба”, намиращ се във вътрешния двор на централната джамия в Мека . В една от стените на храма „Кааба” е вграден черният камък , който е от метеоритен произход . На този камък арабите се молят и в доислямската епоха . Самата джамия е много величествена . Облицована е с мрамор и има 8 минарета , които са високи 90м . Комплексът заема площ 160хил.кв.м . Джамията може да побере повече от 300хил. поклонници . В град Мека и в свещените места се допускат само мюсюлмани .