Антропогенни туристически ресурси на Пакистан

Исламабад – столица , нов град . Неговото име от езика  урду се превежда като град на исляма . Той е построен във връзка с приетото през 1959г. решение за преместване на столицата от Карачи на Потварското плато на север . Столицата има изгодно транспортно-географско положение . Намира се в долина , оградена от крайните ниски части на Хималаите , където климатът е мек и няма проблеми с водоснабдяването .

Градът е проектиран от голям колектив архитекти с ръководител гъркът А. Доксиднадис . Планировката му дава възможност градът по долините да нараства само в западна посока . В близост до новата столица е град Равалпинда , с който постепенно формират обща агломерация . В изграждането на Исламабад вземат участие както пакистански , така и чужди строителни специалисти . В неговия облик се съчетават чертите на съвременен европейски град с много елементи на старото тактическо строителство . За града е характерно ясното деление на райони – административен , дипломатически и жилищен . В южната посока има Национален парк със спортни съоръжения и много научни изследователски учреждения .