Антропогенни туристически ресурси на Южна Корея

Сеул – столица на Република Корея . Намира се в северните части на страната , като чрез пристанище Инчхон се свързва с Жълто море . Център е на огромна селищна и промишлена агломерация , която има 19млн. души . Сеул е много бързо развиващ се град със значителен стопански потенциал и много добре изградена инфраструктура . Градът има многовековна история . През 1394г. първият владетел на династията Ли премества столицата на своята държава тук . Селището се намира в долното течение на река Ханган , в южния край на хребета Пханчжу .

Планинските земи , окръжаващи от различни страни града биват съединени с крепостни стени през 1396г. По такъв начин в миналото в града е можело да се влезе само през градските порти , които представляват интересни архитектурни паметници . Към най-известните образци на корейското древно строителство се отнасят дворецът „Куспок”, който притежава екзотична тронна зала . Много известен е и старинният дворец „Чандол” с т.нар. секретна градина . В това място кралското семейство се е събирало за да изпълнява някои източни ритуали за почитане на предците .

До края на 60-те години Сеул до голяма степен не е благоустроен . Истински бум в неговото развитие започва от 70-те години , когато Република Корея започва да са развива с много бързи темпове . Това дава отражение и върху облика на селищната мрежа и в частност върху Сеул . Започва голяма реконструкция на града . Издигат се десетки небостъргачи и други по-ниски сгради с различни функции . Градът придобива изключително модерен и приветлив вид . Нов тласък в развитието на Сеул , както и на другите основни градове в страната даде подготовката и провеждането на световното първенство по футбол в Република Корея и Япония . Това световно мероприятие беше свързано с допълнително голямо строителство и реконструкция в много звена на социалната инфраструктура .