Антропогенни туристически ресурси на Зимбабве

Град Хараре – столица на Зимбабве . Градът се намира в североизточната част на страната на височина 1500м . Той е важен промишлен , търговски , транспортен и културен център .

Хараре е основан през 1895г. и до 1982г. носи името Соузбъри . От края на ХІХ и началото на ХХ в. в града са запазени псевдоромански и псевдоготически църкви , сградата на Парламента и на Върховния съд . От края на 60-те години на миналия век в града започва изграждането на модерни обществени и жилищни сгради , както и нови хотели . В днешно време Хараре е с модерен център и не добре уредени покрайнини . В града има научни учреждения , висши учебни заведения , музеи и библиотеки , паркове и хотели и ресторанти .

Дхоло-Дхоло – историческо градище от културата Зимбабве . Намира се на хълм на 50км от днешния град Булавайо / важен железопътен , шосеен и въздухоплавателен център в южната част на страната /. Още през 1895г. английски археолози започват разкопки в града . Тогава са открити могили с многобройни украшения в древното селище .

В първия период на културата Зимбабве , Дхоло-Дхоло е един от провинциалните центрове . Тук започва каменното строителство . По-късно става по-компактно , а каменното строителство се усъвършенства и се появяват нови селскостопански тераси . Най-интересни са находките от ХVІІ – ХVІІІ в. , които свидетелстват за широките търговски връзки с крайбрежието на Индийския океан . Предполага се , че в тези векове в селището е била резиденцията на върховния управител / мамбо /. Открити са много голям брой керамични изделия . Запазени са останки от стена с дължина над 100м , издигната от каменни блокове , като на места тя е украсена с геометрични каменни орнаменти . Зад стените са били разположени кръглите хижи , построени от глина със слама .