Антропогенни туристически ресурси на Тунис

Мактарта – древен град , чиито руини се намират на изток от днешния град Мактар . Градът е един от центровете на пуническата култура в древна Нумидия . От времето на римската епоха има руини от гробница , от крепостна стена и храм . Римските развалини са от времето след І в. По-известни са останките от форум с два храма , училище , амфитеатър , акведукт , нов форум , триумфална арка на император Траян , мавзолей с две кули , бани , християнски базилики и византийски укрепления .

Була – Регия / на арабски език Хамам Дераджи / – древен град близо до град Джендуба . Той е един от най-големите градове на древното Нумидийско царство , а след това и римски град . Има руини от архитектурните паметници от римската епоха . Това са храмът на Аполон / І в./ , форумът / ІІ в. /, базиликата , триумфалната арка , баните / края на ІІ в. /, двата басейна , театърът и амфитеатърът . Има и римски вили с мозайки от ІІ – ІІІ в. От византийската епоха има останки на цитадела и християнска базилика от VІ –VІІ в. В покрайнините на античния град са открити некрополи .

Ал – Тибурос – древно нубийско селище , а след това и римски град в Западен Тунис. Има останки от пунически погребения , светилища , пунически и неопунически надписи . От периода на разцвет / ІІ в. / са запазени форум / площад / с редове колони , капитолии , триумфална арка на император Адриан , Храм на Юпитер . Има още руини от стар театър , жилищни домове с мозайки , улици .