Антропогенни туристически ресурси на Тунис

Сус – град на източния бряг на Тунис / на Средиземно море / в залива Хамамей . Градът е основан през ІХ в.пр.н.е. от финикийците . По-късно той е завладян от римляни , византийци , араби . В края на ХІХ в. , по време на френското господство , градът отново се издига като важно пристанище .

Старият град / медината / е ограден с вал от византийско и староарабско време . В него има много джамии , най-старите от които са от ІХ –ХІ в. В стария град се намират няколко средновековни мюсюлмански квартала и сукове / пазари /.

В Сус се намира най-старата от запазените в арабския свят крепости – Рабат . Тя представлява правоъгълен форт , увенчан със зъбци и много кули . Много интересна е и Голямата джамия , построена през 865г. и разширена през 1675г. В миналото тя заедно с форта е изпълнявала ролята на крепост . Друга забележителност е 30 – метровата кула Ал Хамеф , която се издига над крепостната стена на града , на ъгъла между южната и западната стена . Друг обект е водохранилището Софре .

Близо до града има останки от финикийски гробници , римски бани и домове с мозайки , и византийски укрепления .

Кайраун – град в Източен Тунис , административен център на едноименния вилает . Важен исторически , религиозен , търговско – занаятчийски и туристически център на страната . Той е основан от арабите през 670г. Преди разпадането на големия Арабски халифат в града е наместничеството на халифата , чиято резиденция е град Дамаск / днешна Сирия /. По–късно Кайраун е столица на независима арабска държава . През цялата си история , независимо , че през ХІ – ХІІІ в. е бил разрушен , той е религиозен и научен център на страната .

Интересна е старата част на града – „Медина”, която е застроена с традиционни домове с плоски покриви и малки дворчета . Тази част е заградена със зъбчати стени с кръгли кули . Има много красиви джамии и медресета . Най – силно впечатление прави Голямата джамия , която е построена през 670г. от тухли . През ІХ в. е отново издигната , а след това многократно е достроявана . При строителството й са използвани антични колони и капители .

На юг се намира съвременният град . Той е център на художествените занаяти . В Кайраун има музей на ислямското изкуство . В покрайнините на града има руини от селище , което е било резиденция на местните владетели .