Антропогенни туристически ресурси на Тунис

Град Тунис – столица на република Тунис и административен център на вилаета със същото име . Разположен е на брега на Средиземно море . Той е голямо морско пристанище , автомобилен и ж.п.възел . Има и голямо международно летище . Градът е промишлен , търговски и културен център на страната .

Тунис е известен от няколко века пр.н.е. като предградие на древния Картаген . От края на VІІ век и началото на VІІІ век , след превземането и разрушаването на Картаген от арабите , започва издигането на Тунис като голям икономически и културен център на Северна Африка . През Средновековието е столица на местна арабска държава , а през 1574г. е включен в пределите на Османската империя . От 1881г. до 1956г. е център на френския протекторат , а от 1956г. е столица на независим Тунис .

От крепостните стени на средновековния град са запазени две каменни врати от ХІІ – ХІІІ в. На запад има останки от стара крепост . В стария град къщите обикновено са двуетажни , бели , с плоски покриви и интересни врати и решетки на прозорците . Улиците са тесни и извити . Най-интересна е голямата джамия , строителството на която е започнало през 732г. , а по-късно многократно е достроявана . Друга интересна джамия е „ Ал Ксар” , построена през 1106г. и високото й минаре , построено през 1647г. Интерес представлява още запазена крепост от ХІІІ в. и дворците „ Дар Осман ” /ХVІІ в./, „ Дар ал Бей”, „ Дар Хюсеин” /ХVІІІ в./ , „ Дар ал Монастири” / 181г./. Има и два куполни мавзолея – единият от ХІ в., а другият от ХVІІІ в. Интересни са и двата арабски сукове / пазари /.

На юг и на север от стария град са новите квартали . Новият град започва да се изгражда от времето на френското владичество и продължава развитието си след извоюването на независимостта . От времето на французите има християнска катедрала / 1882г. /, театър и голям парк . От началото на 60 – те години на ХХ в. строителството е много голямо и градът започва да придобива съвременен вид . Днес в Тунис има много музеи , кина , театри и висши учебни заведения .