Антропогенни туристически ресурси на Гърция

Атина – столица на Гърция . Атина е вече на шест хиляди години – от неолита до днес . Тя е център на всички превратности на хилядолетната гръцка история . Приносът й в развитието на човешката цивилизация е неизмерим : тя е рождено място на демокрацията и политическата свобода , на риториката , на трагедията и комедията , на класическото изкуство , което съчетава мярката с природната хармония , на диалектическата философия . Голяма част от материалните свидетелства за атинската цивилизация са спасени и са достъпни за желаещите да ги видят в гръцките и в другите музеи по света . Сред тях на първо място се нареждат текстовете на историци като Херодот , Тукидит и Ксенофон , на оратори като Демостен и Исократ , на философи като Платон и Аристотел , на писатели като Есхил , Софокъл , Еврипид , Аристофан и други . Освен текстове има и много запазени архитектурни паметници и скулптурни творби , керамични произведения , украшения , монети и т.н.

Градът носи името на богинята Атина , която победила в конфликта с морския бог Посейдон и получила правото да бъде кръстница и покровителка на най-красивия от елинските градове . Един от неговите царе Тезей , победителят над критския Минотавър от лабиринта , спасява града от жестокия данък , който атиняните е трябвало да плащат всяка година , пренасяйки в жертва на чудовището седем младежи и седем девойки . А последният цар на Атина – смелият Кодрас – пренася себе си в жертва , за да изпълни реченото от Делфийския оракул , че в борбата с дорийците ще победи онзи народ , чийто цар загине по време на войната . Тогава атиняните взимат и решението Кодрас да бъде последният им цар . Това била и първата им стъпка към демокрацията : всеки гражданин би могъл да бъде начело на държавата , ако има необходимите качества за това , ако докаже , че е най-добрият между най-добрите… След четиривековното турско робство Атина възкръсва за нов политически живот като столица на нова държава след 1834г. Днес градът е административна , политическа и духовна столица на Гърция . Тук са правителството , Парламентът , Академията , най-важните висши учебни заведения начело с Университета , чуждите посолства , най-големите музеи и библиотеки , тук живее почти половината от населението на деветмилионна Гърция . Ето някои по-важни обекти :

–         библиотеки – Национална библиотека , Библиотека на Стария парламент , Генадиос , Градска библиотека ;

–         по-важни сгради – Атинска академия , Университет , Ариос Пагос , Старият палат , в който днес заседава Гръцкият парламент , Старият парламент , подслонил Музея на най-новата история , Новият палат , в който живее президентът , Запио / в едноименният парк /, който със своите зали е предпочитано място за изложби , конгреси и други ;

–         археологически паметници – Акрополът с посветения на Атина храм Партенон , дело на прочутия Фидий , с Пропилеите , Кариатидите и внушителния храм с колоните на върха на огромната скала , както и с римският театър в подножието й , наречен Иродио , и с намиращия се недалеч от него истински класически Дионисиев театър . От височината на Акропола се вижда цяла Атина с високите хълмове наоколо : на изток Имитос , на североизток Пендели и на север Парнита. На запад е Сароническият залив с островите Саламина и Егина , а в самия център на града се извисява съперникът на Голямата скала на Акропола – хълмът Ликавитос с малката църквица на върха „Св. Георги”;

–         по-важни византийски паметници : църкви – „Св. Теодор Капникареас” в центъра на града , „Митрополи”/ катедрална /, „Св. Ирина”, „Хрисоспилиотиса”, Католическата църква и други . Манастири – „Дафниу”/ известен с мозайките си /, „Кесарянис” и „Агиос Йоанис Кареас”.

Атина е най-големият транспортен възел на Гърция . Железопътни и автобусни линии свързват столицата с останалите големи градове на страната и с чужбина . От Пирея тръгват кораби за Крит и Егейските острови , както и „Летящите делфини”/ корабите на водни криле / за островите от Сароническия залив Егина , Идра и Спецес , за остров Китира и за малките пристанища на Източен Пелопонес . В района на Елинико се намира атинската аерогара „Елинику”, откъдето тръгват многобройни въздушни линии както за по-големите гръцки острови , така и за повечето световни летища .