Александрия

Александрия / по името на основателя на града Александър Македонски / е град в Северен Египет на брега на Средиземно море и северозападния край на делтата на река Нил . Той е вторият по големина  и икономическо значение град на Египет . Градът е крупен транспортен и търговски център и се явява главно морско пристанище . Основан е през 332 – 331г.пр.н.е. , при династията на птоломеите е столица на Египет и център на елинистичната култура / един от главните научни и културни центрове на древния свят /. От 30г.пр.н.е. е в пределите на Римската империя и от ІV в. – в пределите на Византия . През І в.н.е. градът има население около 1млн.д. / втори е по големина след град Рим /. Той е един от центровете на ранното християнство . От VІІ в. е в пределите на арабския свят , като след основаването на Кайро / 969г. /, Александрия минава на втори план .

Запазени са археологически паметници от древността – Храмът на Серопис , дворци , елинистични некрополи и катакомби . Интерес представлява т.нар. Колона на Помпей , която е висока 22м . През ІІІ – ІІ в.пр.н.е. тук възниква Александрийската школа за елинистични изкуства . На остров Фарос до грда стоял знаменитият Александрийски фар , висок 120м и увенчан със статуята на Посейдон . Той се смята за едно от „седемте чудеса на света”. На мястото на неговите руини през 1477г. е построена крепостта „Кант-Бей”. В Средновековието Александрия е важен център за производството на художествени тъкани и изделия от стъкло . Средновековният град е бил ограден с крепост с порти / „Баб Рашид” , „Баб-ал-Бахър” и други / и е застроен с бели сгради до 3 етажа . В източната част се наират дворците „Дар ас-Султан” / ансамбълът е от древността и след това е дострояван /, / „Дар ал Адър”, „Дар ат Тираз” и други . В стария град има много джамии от периода ХVІІ – ХІХ в. , в т.ч. преустроените от древни църкви джамии „Масджид ал-Умара” и „Масджид ал-Джуюши”. Интересен е дворецът „Рас ет-Тин” / от началото на ХІХ в. /, който е музей . В основата на съвременния град е крайбрежната улица / завършена е през 1934г. / и площадът „Ал Тахир” със статуята на Мохамед Али . В града има много пазари , хотели и магазини . Освен това има висши учебни заведения , институти и музеи . Забележителност е свръхмодерната Александрийска библиотека , построена в края на ХХ в. , която в стилово отношение е смесица между древния и свръх модерния стил .