Акредитив с участие на една или повече банки

Акредитив с участие на една или повече банки :
® с една банка – една банка създава акредитива. Тя уведомява бенефициента и той получава сумата.
® с участието на две или повече банки – това става най-често когато се извършват международни разплащания. Банката на наредителя издава акредитив, но тя не извършва реалното действие, а упълномощава за това втора банка. Последната извършва правните действия по изпълнението на акредитива от името на първата банка и се нарича авизираща банка. Бенефициентът предоставя на авизиращата банка документите и тя му плаща от името на първата банка – тя не е лично задължена.
® утвърден акредитив – при него втората банка също се задължава лично. Тогава бенефициентът разполятя с двама длъжници по акредитива – банката-издател и подтвърдилата банка. Предимството тука е, че при неизпълнение бенефициерът може да съди и банката в своята страна, по своето законодателство. Иначе трябва да съди банката в страната на наредителя, по неговото право. Значително се улеснява събирането на вземането по акредитива.