Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

Седалище: Виена, Австрия

fra.europa.eu

Агенцията събира и разпространява обективна и съпоставима информация по въпроси, свързани с основните права и дава препоръки как да бъдат отстоявани тези права. Може да става дума за случаи на расизъм и ксенофобия, но също и за други основни права.