Аварис

Аварис – древноегипетски град в североизточната част на делтата на река Нил / в съвременния район Катаана-Кантир /. Този град е бил административен център на Долен Египет в епохата на Средното царство , а след това и столица на фараоните на династията на Хиксосите / 15-тата династия /. Фараонът Рамзес ІІ / ХІІІ в.пр.н.е. / построява на мястото на Аварис своя столица – град Пер-Рамзес Мериамон / на древноегипетски език „Домът на Рамзес , любимеца на Амон” /, който става резиденция на всички фараони Рамесиди /19-та – 20-та династия , от епохата на Новото царство /. По всяка вероятност той е локално идентичен с град Танис – резиденцията на фараоните от 21-та династия . Това интересно историческо място , на което през многовековната древноегипетска история са се издигали последователно три града / Аварис , Пер-Рамзес Мариаман и Танис / се намира в непосредствена близост до днешното селище Сан-ел- Хагер-ел-Киблия .  Има интересни древни паметници – руини от храма на Рамзес ІІ , т.нар. Голям храм / ХІІІ – ХІІ в.пр.н.е. / с колонади и обелиски . Във вътрешната ограда на храма са открити гробници на фараоните от 21-та и 22-та династия . Открити са развалини от храма на богиня Анат , строен в епохата на Рамзес ІІ / ХІІІ в.пр.н.е. /.