Абусир, Бени-Хасан, Буто

Абусир / на древноегипетски „Дома на Озирис” / е населен пункт в Египет , на юг от столицата Кайро . Открити са погребални комплекси на фараони от 5-та династия / средата на ІІІ хил.пр.н.е. /. Всички здания са от варовик и са с фрагменти от каменни релефи , ловни сцени с фараона в пустинята , завръщането на войската от победоносен поход и други . На юг от Абусир , в Абу Гуроб е открит голям храм на бога на слънцето Амон Ра .

Бени-Хасан – селище в Среден Египет , близо до което има древни архитектурни паметници . Това са скалните гробници на местните управители / номари / от ХХІ – ХХ в.пр.н.е. От външната им страна има големи колони , а отвътре са със скални релефи и стенопис . Най-интересна е гробницата на номара Хнумхотеп ІІ с уникални стенописи .

Буто – древен град на мястото на днешния град Тел-ел-Фараин . Едно от най-старите селища в Египет в западната част на долината на река Нил , в ръкава Рашид . Градът се е образувал от сливането на два много древни града , в които почитали различни богове. В ІVхил.пр.н.е. той бил един от най-крупните религиозни центрове , свързан с култа към боговете Изида и Озирис . Разкопките на древния град започват през 60-те години на ХХ в. Намерени са много паметници от различни епохи .