„Язовири и каскади” ще контролират нивото във водното огледало

„Язовири и каскади“ ще поемат контрола върху управлението и обслужването на „Водното огледало“ в ситуация на пълноводие. Механик на дружеството ще следи нивото на водата в корекцията на Арда. Тя, по думите на специалистите, може да преведе около 2000 куб.м в секунда, но при увеличаване на притока до 500 куб.м/с се пристъпва към максимално вдигане на  шлюзовете.

Това стана ясно на среща на областния управител Иванка Таушанова с началника на Язовирен район в Кърджали инж. Иван Делчев и представители на „Гражданска защита“. Специалистите докладваха на Таушанова за готовността на хидротехническите съоръжения в областта да поемат очакваната тези дни висока вълна. В момента водните количества, които се вливат в язовирите от каскада „Арда“ са много по-малки от тези, които се изпускат. Според Иван Делчев, яз. „Кърджали“ разполага с достатъчно свободен обем – близо 80 милиона кубика, а ВЕЦ-а работи на пълни обороти. Същото се отнася и за язовирите „Студен кладенец“ и „Ивайловград“.

За прогнозираните интензивни валежи и снеготопене, които могат да причинят повишаване нивото на р. Арда и нейните притоци Върбица и Крумовица, са предупредени всички общински кметове и собствениците на микроязовири. Уведомени са ръководствата на ОЦК, „Бентонит“ и собствениците на имоти в близост до левия бряг на Арда./DarikNews/