„Голям бариерен риф”

Морски парк „Голям бариерен риф” – забележително природно творение , образувано от живи организми – корали в топлите води на Тихия океан . Представлява верига от коралови рифове , плитчини и острови в Коралово море , намиращи се покрай североизточните брегове на Австралия с дължина 2300км . В северните части ширината на веригата е 2км , а в южните части 50-150км . Общата площ на тази огърлица е 200хил.кв.км . От континенталния бряг рифът е отделен с лагуна , широка от 50 до 100км и дълбока до 50м .

Това гигантско природно явление е най-голямото от известните на Земята съсредоточия на корали . Неголемите дълбочини и топлата вода с температура 19-20°С способстват за развитието на 400 вида корали . Колониите им са образували причудливи форми във вид на храсти , гигантски гъби , шипки и други , имащи разнообразна окраска – червена , синя , зелена и жълта .

Водите около кораловите образувания са място , където са се формирали изключително богати и сложни биоценози . Те са представени от общо 1500 вида риби и 4000 типа охлюви .

Колосалният коралов свят изпитва в известна степен техногенното въздействие на човека чрез активната стопанска дейност . Особено вредни за колониите от корали и за животинския свят е замърсяването на морските води с нефтопродукти и химикали , както и събирането на охлювите за изготвянето на сувенири .

През 1979г. край бреговете на Австралия е основан морски национален парк „Голям бариерен риф” с площ 5млн. хектара . Целта е охраната на флората и фауната на брега и плитчините . Този парк е обширна и популярна област за туризъм .