“Не позволявайте на корупцията да убие развитието” – призив на генералния секретар на ООН към участниците в антикорупционния форум на страните от Югоизточна Европа

forumКонференцията стартира днес и се провежда под патронажа на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи на Република България Цветан Цветанов.

«Министерството на вътрешните работи отдава приоритетно значение на развитието на регионалното сътрудничество, като начин за поддържане на сигурност и стабилност в региона. Борбата с корупцията е едно от направленията, в които можем да обединяваме усилията си». С тези думи главният секретар на МВР Калин Георгиев откри работата на двудневната конференция „Засилване на регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа за изпълнение на Конвенцията на ООН срещу корупцията“. Тя е организирана от Регионалния програмен офис за Югоизточна Европа на Службата по наркотици и престъпност на ООН в сътрудничество с Регионалната антикорупционна инициатива и се провежда под патронажа на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи на Република България Цветан Цветанов.
В приветствието си към участниците на двудневния форум главният секретар на МВР Калин Георгиев подчерта, че стабилизирането на икономическия растеж, възстановяването на доверието в европейските партньори и размразяването на европейските средства, както и създадената комисия за борба с корупцията към Министерски съвет, са сред основните механизми за борба с явлението. Той посочи, че група от експерти работят върху анализирането на законодателството ни в тази посока, с което се търсят законодателни промени и административни решения за справяне с корупцията. Главният секретар анонсира и разработения от българското правителство комплексен модел за борба с корупцията, наречен БОРКОР. Той е следствие на вече приетата от МС интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организирана престъпност.
«Не позволявайте на корупцията да убие развитието», е призивът на генералния секеретар на ООН Бан Ки Мун към участниците в конференцията. «Корупцията краде правото да избираш. Тя подкопава върховенството на закона и излага на опасност сигурността.» Затова генералният секретар издига мотото «Нека всеки да даде обет: никога да не предлага или да приема подкуп». Ако това мото стане наше, то светът ще бъде по-честно място за живеене».

Откриването на конференцията на 9 декември отбелязва и Международния ден за борба с корупцията. Денят е определен от Генералната асамблея на ООН през 2003 г. Целта му е да се повиши обществената информираност по проблема „корупция“ като сложен обществен, политически и икономически феномен, който засяга всички държави, подкопава демократичните институции, забавя икономическото развитие и генерира нестабилност в страните.
Основната цел, която си поставя инициативата, е да се обменят добри практики, свързани с антикорупционното законодателство, стратегии и институционални структури. Форумът ще обсъди и предложи дейности, които Службата по наркотици и престъпност на ООН може да разработи в рамката на Регионалната програма за засилване върховенството на закона и сигурността на гражданите в Югоизточна Европа.