Яйчник

Разполага се по страничната страна на малкия таз. Приплеснат е странично, поради което на него се различават странична повърхност, ориентирана по стената на малкия таз, медиална повърхност. Свободен заден ръб и мезовариален ръб, по който се намира вратата на яйчника. През нея навлизат артериални съдове, а излизат вени. Яйчникът има два полюса: страничният е ориентиран към крайната част на маточната тръба и се нарича тубален, а другия – маточен, ориентиран към матката. Яйчникът има дължина 2,5 – 5,5 см , ширина от 1,5 до 3 см, а страна 2 см. Масата му е от 5 до 8 гр. Яйчникът е обвит от белезникава обвивка. При пререз по надлъжната му ос се откриват периферно разположените му кора и сърцевина. В кората се разполагат 5 вида фоликули: примодиални, първични, вторични (растящи), граафови и зрели.  Примодиалния фоликул е изграде от овоцит от І-ви ред , в който овогенезата е стопирана в първа профаза на мейозата  иот един ред прости клетки. Той се нарича примодиален фоликул. Новороденото дете от женски пол се ражда с около 400 хил. примодиални фоликула. Приема се , че половият живот на жената е 30 години. Всяка година в яйчника се осъществяват 13 цикъла, т.е всеки месец само един примодиален фоликул достига до зрялост. Дебелината на кората на яйчника е около 10 мм, а диаметърът на зрелия  фоликул – 10-12 мм. Поради това, в мястото, където се намира зрелия фоликул, обвивката на яйчника изпъква нагоре и образува т.нар. стигма. В резултат на хормонални въздействия и в резултат на усилието, което стигмата изпитва в един момент тя се разкъсва. Овоцитът, заедно с обкръжаващите го фоликулни клетки, означени като ексцесно хълмче се откъсва от фоликула и излиза извън яйчника. Процесът се нарича овулация. От клетките , които остават от фоликула в яйчника, първоначално се образува първо червено тяло, а от него след трансформация – жълто тяло. Жълтото тяло произвежда женски полови хормони. Ако настъпи бременност, то се нарича жълто тяло на бременността, ако не настъпи, то се превръща в жълто тяло на менструа. След приключване на дейността на жълтото тяло се превръща в бяло тяло.