Явор Недев и посланикът на Кипър Н.Пр. Ставрос Амвросиу обсъдиха предстоящата среща в Атина на Генералната комисия за рибарство в Средиземно море

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури г-н Явор Недев се срещна с посланика на Република Кипър Н.Пр. г-н Ставрос Амвросиу, във връзка с предстоящото провеждане на годишната среща на Генералната комисия за рибарство в Средиземно море (ГКРСМ) в Атина идващата седмица.

България е ефективен член на Генералната комисия за рибарство в Средиземно море от ноември 2006 г. Като такъв страната ни има възможност да участва във финансирани от комисията научни и технически проекти, както и да упражнява правото си на глас при вземането на решения на сесиите на комисията, след предварително съгласуване с Европейската комисия.

По време на срещата в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Н.Пр. г-н Ставрос Амвросиу представи позицията на Кипър, представляваща искане за изменение на Препоръка 2006/3 на Генералната комисия по риболова в Средиземно море (ГКРСМ), която ще се представи на срещата в Атина. Въз основа на Резолюция 59/25 на Генералната асамблея на Обединените нации, определяща, че компетентните власти за защита на подводните морски местообитания са или самите крайбрежни държави, или регионалните рибарски организации за управление, Кипър предлага да се измени Препоръка 2006/3 на ГКРСМ, както следва: ”За същите зони, Членовете трябва да обърнат внимание на компетентните власти в страните, с цел да защитят тези зони от влиянието на каквито и да е деструктивни риболовни практики, излагащи на опасност опазването на характеристиките на конкретните местообитания. Кипър изказва несъгласие друг, вместо тях, да определя политиките в тези области.

Г-н Недев, изказа становището на ИАРА, че предложението на Кипър за изменение на Препоръка 2006/3 на Генералната комисия по риболова в Средиземно море (ГКРСМ) е твърде обхватно и поради това разглежданите въпроси излизат извън компетенциите на експертите в областта на рибарството. Той допълни, че е необходимо предложените изменения да бъдат разгледани, както от всички участници в сектора, така и от другите компетентни в това отношение ведомства в страната ни.

На срещата посланик Амвросиу и г-н Недев се договориха за развитие на двустранните бизнес контакти на ниво производители и износители на рибни продукти и аквакултури.

Н.Пр. г-н Ставрос Амвросиу и изпълнителният директор на ИАРА г-н Явор Недев изрично подчертаха, че в рамките на ЕС отношенията между България и Кипър служат за великолепно политическо, икономическо и чисто човешко партньорство.