Юрисдикция в Интернет

Интернет създава глобално село без глобални закони, ето защо юрисдикцията в Интернет е много важно нещо. Ако В Интернет се извършва бизнес е важно да се знае този бизнес под юрисдикцията на коя държава се намира.

Ако даден електронен бизнес се намира във Франция, а клиента в Италия или Испания, трябва да се знае чия юрисдикция действа. В реалния свят съществуват множество правила в подкрепа на потребителя – едно от тях е, че действат законите на неговата държава. В реалния свят бизнеса се определя от различни законови норми, определени в съответната държава, в Интернет обаче, потребители от целия свят могат да работят с дадена компания. За електронния бизнес са необходими онлайн правила и норми, отговарящи на законите във всички страни.

Публикуването на web страница и започването на онлайн бизнес, без никакви ограничения, отговарящи на съответните правила и норми в повечето случаи нарушава законите на голям брой държави. Тъй като няма начин дадена web страница да бъде ограничена за ползване само В рамките на една държава е необходимо глобално решение. Тъй като няма глобални правила и норми е необходимо да се проучат законите във всички страни, с които могат да възникнат бизнес отношения.

Във всички държави е важно да се обърне внимание на потребителя за правилата и нормите В съответната държава, като се публикува информация как се сключва договор и как той се отхвърля, както и чии закони ще бъдат приложени в случай на конфликт. Следователно този предупредителен текст трябва да се намира на заглавната страница, а от всяка друга страница да има връзка към него.