Щитовидна жлеза

Щитовидната жлеза се разполага в предната част на шията, пред гръкляна и началната част на трахеята. Тя е ендокринна жлеза с най-голяма маса – 15 – 20 гр. Състои се от ляв и десен дял свързани помежду си посредством провлак. От него в 30% от случаите нагоре се издава пирамидния дял. Отвън жлезата е покрита от влакнеста капсула, която сраства с гръкляна и трахеята, поради което при движение на гръкляна тя се премества. От обвивката към вътрешността на жлезата се издават прегради, разделящи я на делчета. Те са изградени от овални структури – фуликули. Централната част на фуликула е изпълнена с гъсто желе – колоид. Той съдържа хормоните на жлезата, които се отличават с високото си съдържание на йод. Хормоните са 4, от които функционално значение имат три- и тетрайод тиронина (тироксин). Концентрацията на йод в щитовидната жлеза е 300 пъти по-висока от концентрацията на кръвната плазма. Хормоните регулират обмяната на веществата, повишават топлообмена, засилват окислителните процеси и усвояването на белтъците, въглехидратите, липидите. В щитовидната жлеза под клетки наричани С-клетки се произвежда хормон, който не съдържа йод.