Ще бъдат избрани всички 28 директори на областни дирекции на ДФ “Земеделие”

ministerstvo na zemedelieto i hraniteДо края на работния ден в петък – 20 ноември, ще бъдат обявени имената на всички новоизбрани ръководители на 28- те областни дирекции на Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ). След проведени интервюта по обявения от фонда преди две седмици конкурс директори вече са назначени в четири от областните дирекции – Десислава Иванова Цупарска в ОД- Враца, Георги Кирилов Качев в ОД-Благоевград, Ивайло Иванов Арбов в ОД-София-град и Лозана Илиева Василева в ОД- Пазарджик.

Конкурсът за директори на областни дирекции се провежда във връзка с преструктурирането на регионалните структури по новия устройствиен правилник на ДФ “Земеделие”. С промените в правилника всички досегашни регионални структури на ДФЗ – Областни разплащателни агенции, Регионални разплащателни агенции, Регионални Технически инспекторати и Областни поделения на фонда се преструктурират в отдели и се обединяват под една шапка в 28 областни дирекции. Техни административни ръководители съответно ще бъдат новите областни директори, чиято работа ще се координира на централно ниво от Директор на териториалните структури. Преструктурирането се прави с цел да се оптимизира работата на ДФЗ на регионално ниво.

Подборът на кандидатите за директори на областните дирекции се извършва след провеждане на писмен тест върху приложимото национално и европейско законодателство в областта на земеделието, превод от английски език и интервю. От кандидатстващите се изисква да са завършили висше икономическо, юридическо или аграрно образование, да са с най- малко 3 години професионален опит в земеделието, да познават приложимото европейско и национално законодателство в областта на земеделието, както и да имат езикова и компютърна грамотност. За събеседване кандидатите за длъжността в отделните областни дирекции се явяват по график в Централно управление на ДФ “Земеделие”. Имената на всички одобрени, допуснати и отпаднали до момента кандидати са качени на Интернет страницата на Фонда. Крайният срок за подаване на документи по обявата изтече на 10 ноември.