Широколентовият достъп до интернет продължава да нараства

internet kabelНавлизането в Европа на широколентовия достъп до интернет продължава, като за една година броят на използваните за целта фиксирани линии е нараснал с повече от 11 милиона. Съгласно доклад, публикуван днес от Европейската комисия, към юли 2009 г. 24 % от населението на ЕС разполагат с широколентов достъп до интернет спрямо 21,6 % към юли 2008 г. Докладът показва също така, че мобилният широколентов достъп бързо нараства в Европа — увеличението е с 54 % от януари насам, като сега степента на неговото разпространение е 4,2 % на 100 жители. Не на последно място широколентовият достъп до интернет в Европа се осъществява при все по-високи скорости на предаване на данни. В момента 80 % от линиите за широколентов достъп в държавите от ЕС, т.е. с 5 % повече отколкото преди една година, изтеглят данни от интернет със скорост 2 мегабита в секунда (Mbps) или повече (което позволява използването на Web 2.0 или възпроизвеждането на видеозаписи в реално време).

„Въпреки забавянето на икономиката Европа продължава да разполага с много динамичен пазар за широколентов достъп. Увеличената конкуренция води до подобрени услуги, а потребителите считат сега своя широколентов достъп до интернет за съществена част от ежедневието си“, заяви комисарят на ЕС по далекосъобщенията Вивиан Рединг. „Това е добра стартова позиция за следващата Европейска комисия. Динамичните пазари за високоскоростен широколентов достъп в конкурентен единен пазар за далекосъобщения са стратегически приоритет в Европейската програма за цифрово развитие, подготвяна понастоящем от Комисията. Високоскоростният широколентов достъп до интернет чрез влакнестооптични мрежи или безжична връзка е предпоставка за силна цифрова икономика в Европа и за европейско лидерство в новите технологии и приложения. След като на 5 ноември Европейският парламент и Съветът одобриха нова, стимулираща конкуренцията регулаторна рамка за европейските далекосъобщителни пазари (MEMO/09/491), очаквам сега ускорено въвеждане на високоскоростен широколентов достъп до интернет във всички държави-членки на ЕС. Европа определено е готова изцяло да подчини следващото десетилетие на цифровите технологии.“

Публикуваните днес от Комисията нови данни показват, че през последната година броят на линиите за широколентов достъп продължи да нараства в целия ЕС средно с 10,7 % (между юли 2008 г. и юли 2009 г.) въпреки неблагоприятните икономически условия. Към 1 юли 2009 г. в ЕС съществуват 120 милиона фиксирани линии за широколентов достъп, 11,5 милиона от които са добавени след юли 2008 г.

Дания и Нидерландия продължават да са водещи в света по степен на разпространение на широколентовия достъп, като почти 40 % от тяхното население разполага с широколентова връзка към интернет, но темповете на растеж намаляват, тъй като се доближават до точката на насищане. Девет държави от ЕС (Дания — 37,3 %, Нидерландия — 36,2 %, Швеция — 31,3 %, Финландия — 30,7 %, Люксембург — 28,8 %, Обединеното кралство — 28,4 %, Франция — 27,7 %, Германия — 27,5 %, а сега също и Белгия — 27,5 %) изпреварват САЩ, където степента на разпространение на широколентовия достъп е 25,8 % и неговото навлизане се забавя съгласно статистически данни на ОИСР за май 2009 година. През 2009 г. най-голям растеж спрямо 2008 г. отбелязаха Люксембург (+ 18,3 %) и Португалия (+ 11,7 %).

Средният пазарен дял на историческите далекосъобщителни оператори в ЕС остава постоянен в размер на около 45 % (той е най-голям в Кипър — 80 %, Люксембург и Финландия — с по 67 %, а най-малък в Обединеното кралство — 27 %.) Контролът на историческите оператори върху пазарите за широколентов достъп (включително препродажба на линии на едро) обаче структурно намалява в полза на конкуренцията в инфраструктурната база (основно чрез необвързан достъп до абонатните линии, което позволява достъп на трети страни до мрежата). С изцяло необвързан и съвместен достъп са 71,4 % от цифровите абонатни линии (DSL) срещу 65,2 % преди една година. Растежът в броя на абонатните линии с необвързан достъп, макар и по-нисък от предходната година, се осъществява за сметка на препродажбата — форма на изискващ малки инвестиции достъп за нови участници в пазара, чийто дял намаля от 18,2 % на 10,6 процента от линиите DSL от 2008 г. насам. Явно новите участници в далекосъобщителния пазар са инвестирали все повече и повече и са допринесли за създаване на по-конкурентен пазар на широколентов достъп.

Оповестеният днес доклад на Комисията показва също така, че гражданите на ЕС се ползват от широколентов достъп с по-висока скорост и по-добро качество отколкото преди една година. Сега 80 % от линиите за широколентов достъп в ЕС осигуряват предаване на данните със скорост над 2 Mbps (срещу 75 % преди една година), което е достатъчно бързо за предаване на видеозаписи по интернет в реално време, а повече от 15 % — над 10 Mbps (срещу 10 % през януари 2009 г.). По-високите скорости на предаване на данни по принцип осигуряват на потребителите повече възможности за по-добър избор при по-ниска цена за мегабит.

По отношение на технологията цифровите абонатни линии (DSL) продължават да са най-разпространената технология за широколентов достъп в Европа, като техният брой възлиза на 94 милиона. Броят на влакнестооптичните абонатни линии нарасна с 40 % между юли 2008 г. и юли 2009 г., но понастоящем те представляват само 1,75 % от общия брой на линиите в Европа, като се прилагат само в няколко държави: Латвия е с най-голям дял на влакнестооптичните линии в общия брой на линиите за широколентов достъп, следвана от Швеция, която е с най-голям брой влакнестооптични линии. Широколентовият достъп въз основа на технологии за мобилна връзка (който обикновено се прилага за мобилно ползване на интернет чрез преносим компютър) е разпространен най-вече в Австрия (13,8 %), Швеция (12,6 %), Португалия (10,8 %) и Ирландия (8,3 %). Понастоящем степента на разпространение на мобилния широколентов достъп е 4,2 %, което представлява увеличение с 54 % спрямо януари 2008 г.

Контекст

Наличието на широколентов достъп е ключов показател за развитието на информационните и комуникационните технологии ( IP/08/1422). Комисията докладва два пъти годишно за развитието на пазарите за широколентов достъп в ЕС въз основа на данни, утвърдени от държавите-членки ( IP/08/1831).