Шершел, Ахенет, Недома, Ануна, Серата

Шершел – град в Западен Алжир , изграден на мястото на римския град Цезария / от І в.пр.н.е. /, който се развива от финикийска колония . От древната Цезария са запазени руини от крепостни стени , амфитеатър , терми , домове , водохранилище . Има развалини и от два акведукта .

Серата – средновековен град в Алжир , намиращ се на 14км от днешния град Уаргла . Основан е през Х в. в периферията на пустинята Сахара . От края на ХІ в. е в руини . Има останки от каменен дворец , жилищни постройки и джамии .

Ануна / Тибилис / – древен град , съществувал основно в римско време . Разкопките му са открили система от улици и арки , както и градски форум и сгради . От византийско време има развалини от базилика и църква .

Недома – град в Източен Алжир . Има стара джамия от края на ХІ в. и лятна резиденция на местни владетели от периода ХІІІ – ХV в. Запазени са и останки от стара крепост .

Ахенет – плато в Северна Африка , в Централна Сахара , на запад от големият масив Ахагар . Платото е известно с многото скални изображения , открити в началото на 60-те години от експедиция на френски археолози . Най-древните рисунки са от 4-тото хилядолетие пр.н.е. Те изобразяват бикове , слонове , носорози , жирафи , антилопи , хора с лъкове , стрели и други . Открити са и сравнително по-нови рисунки – от 2-то хилядолетие пр.н.е. На тях са представени камили , войни с щитове и други . Следващата група изображения са от началото на новата ера . При тях рязко преобладават камилите , а рисунките имат схематичен вид .

Въпреки множеството старини и музеи страната се посещава само от 870хил. туристи годишно .