Шанхай

Шанхай – вторият по големина град в Китай . Разположен е в източните части на страната . Явява се най-големият индустриален център на държавата . Това е един от най-големите градове в света , който е и основно речно и морско пристанище . Освен това се явява и важен железопътен възел . В миналото Шанхай е известен със своята текстилна промишленост , но в наши дни тя е изключително разнообразна .

През ІV в. пр.н.е. на мястото на днешния град възниква рибарско селище . Нарастването на Шанхай започва едва от 1842г. , когато той се превръща в т.нар. „открит град”. Европейците добре оценяват неговото изключително благоприятно географско положение . Градът е в близост до устието на огромната река Яндзъ . Тя е основна транспортна артерия , свързваща огромните вътрешни територии на страната с морето . Навлизат значителни капитали и градът бързо расте . Допълнителен тласък за Шанхай е разрешението , което чуждите компании получават за свободно плаване по река Яндзъ / 1857г. /. Така Шанхай бързо се утвърждава в първостепенно пристанище , както и в най-важен търговски и финансов център на Китай . Тук възникват много чужди банки , търговски кантори и промишлени предприятия . От началото на ХХ в. се развива и китайската национална индустрия . През 20-те и 30-те години Шанхай започва да привлича и японски капитали . Общия стопански подем на града преди Втората световна война започва да изменя и цялостния му облик . Възникват благоустроени квартали с широки булеварди , големи паркове със зелени масиви , красиви административни сгради , банки , хотели , представителства на чуждестранни и местни фирми и др.

След Втората световна война градът продължава да се модернизира и извършва огромно ново строителство . В наше време е направено много за подобряване на комунално-битовото обслужване на населението , на търговията , транспорта , здравеопазването , водоснабдяването и канализацията .

Най-красивата част на днешния Шанхай са централните му райони , ограничени от река Хуанпу и нейните притоци . Главната улицана града е Нанцзинлу . Тя прекосява целия град от изток на запад . На нея има много магазини , ресторанти , развлекателни заведения , много хотели и др. Много красива е и огромната крайбрежна улица , покрай река Хуанпу . Тя е много озеленена и благоустроена . Старите паметници на града се намират в южната – най-старата част на града .