ЧОК като показател за платежоспособността на фирмата

– коефициент на стабилно финансиране на оборотния актив с ЧОК
ЧОК
?-??-?-??-
Оборотен актив
– коефициент сравняващ ЧОК със запасите
ЧОК / Запаси- ако ЧОК покриват изцяло запасите, това означава, че фирмата финансира своите кредити с ликвидности и краткосрочни дългове
– степента на обездвижване на постоянни капитали
Постоянен капитал / Финансов актив
– разновидност на предходния
Постоянен капитал + Амортизации / Брутен недвижим актив