Човешкият черен дроб

cheren drobЧерният дроб е велик фактор в човешкото тяло. Ако черният дроб спре да функционира, човек си отива. При сегашното устройство черният дроб всичко решава. Ако той се разстрои, човек става неразположен, мрачен, той е песимист, не може да говори внимателно, мрази, сърди се, може да извърши убийство – всичко туй излиза от черния дроб.

Ако черният дроб в човека се разстрои, през ума му минават отрицателни, неприятни мисли. Разстройството на черния дроб развива жестокост в човека. Черният дроб е свързан с нисшите чувства. Като знае това, човек трябва свещено да пази здравето си, което Бог му е дал. Човек живее с четири тела: физическо, астрално, умствено и причинно. Всяко тяло извършва специфична служба и е съставено от специфична материя, а всеки орган на физическото тяло е свързан с астралния, т.е. със света на чувствата. Той регулира нисшите чувства на човека, поглъща отровите на организма и ги трансформира. Ако се разстрои, отровите се разнасят по целия организъм и човек умира. Между черния дроб и жлъчката съществува тясна връзка. Ако тая връзка се наруши, животът се намира в опасност. Понеже черният дроб е свързан със същества от нисшия астрален свят, те започват да влияят на човека и му нашепват песимистична философия или го карат да се самоубива. Тия същества са силни, но не са организирани. Като не разбират живота, те са готови да убият всеки, който се изпречи на пътя им. Щом попаднете в едно мъчително състояние на духа, ще знаете, че сте в областта на неорганизираната материя. Светиите са със здрав черен дроб, с организирани висши чувства. Организираният черен дроб е най-добрият слуга на сърцето. Разстройството на черния дроб причинява различни болести. Неврастенията се дължи също на разстройството на черния дроб. Който не е готов да услужва на хората, няма общение с Бога, той е болен, черният дроб е разстроен. Като се разгневиш, обърни се към Господа с молба да ти даде повече знание и светлина, да оправиш черния си дроб. Не можеш ли да търпиш хората, не ти ли вървят работите, не можеш ли да учиш, черният дроб е виновен. Разстройството му се отразява върху умствените способности и чувствата на човека, както и върху духовните му прояви. Нисшите чувства влияят на черния дроб както термитите, които изяждат всичко. Който е организирал чувствата и мислите си, той е организирал и черния си дроб. Той е готов да се примири с всички хора. Виждате каква важност има за всички черният дроб, той има отношение даже и към вярата. Да вярваш в Бога, това значи да имаш организиран черен дроб, това значи да имаш организиран ум, сърце и душа. Под „вяра в Бога” се разбира едно Божествено състояние, при което човек се чувствува силен да постигне всичко, каквото пожелае. Вярата е сила, чрез която всичко се постига – тя е потребна за организиране на черния дроб. Доброто или лошото състояние на черния дроб се отразява и върху чувствата на човека. Също така и чувствата се отразяват върху здравословното състояние на черния дроб. Обидата, която преживявате, се отразява на черния дроб като горчиво чувство, с което не можете лесно да се справите. Видите ли, че лицето на човека пожълтява или почервенява, търсете причината в черния дроб.

Черният дроб заболее ли, мъчно се лекува; той е свързан с малкия мозък у човека.

Черният дроб е необходим, но като се увеличи много, настъпват нещастията. И малък като стане, ще бъде лошо. Черният дроб трябва да функционира, за да образува жлъчката.