Човешките сетива

сетиватаПървият човек, създаден по образа и подобие на Бога, разполагал с 12 сетива. В процеса на инволюцията той постепенно загубвал сетивата си, докато най-после останал с 5 сетива, какъвто е сегашния човек. Затова сегашните му знания, в сравнение с миналите, се намират в отношение 5:12.

След осезанието се явили вкусът, обонянието, слухът и най-после зрението. Пет сетива – пет култури. Това е историята на човешкия дух досега. Има още сетива, които човек трябва да развива. Ухото и окото му ще се изменят, ще получат по-съвършена форма от сегашната. На земята след 3 хиляди години ще се намери грамадна разлика между тогавашния и сегашния човек. Пред бъдещия човек сегашния ще изглежда като дивак.

Окото на човека е създадено най-после. То има най-висок произход. И всички по-видни ясновидци, всички адепти и учители на човечеството четат и се учат по окото.

Силите, чрез които се изразяват човешката интелигентност и мъдрост, са създали носа и ушите. Силите, енергиите, чрез които се изразява любовта, са създали устата. Истината е създала очите, веждите и клепачите. Разумът е създал челото.

Материята, от която са направени очите, е приготвена на друго място, а на Земята само се проектира. Ако се случи човек да повреди някой свой орган, той не може да се поправи, защото частите на този орган не се намират тук и не могат да се поправят и органът не може да се поправи. Нервната система, която управлява умствения и нервен темперамент, прониква из цялото тяло, пренася кръвта по тялото. Нейните органи съставляват пътните съобщения за човека. Второто нещо, това са дробовете на човека, които имат връзка с динамическите сили, с електричеството и магнетизма. Те се занимават с въздуха, с праната, която се възприема от дробовете и се предава на кръвта, която се пречиства чрез праната и се пренася по цялото тяло до най-отдалечените хранителни центрове. Така се е образувал сангвиничният (въздухообразен) темперамент. За да бъде човек здрав, дробовете му трябва да бъдат добре развити. Ако умът е по-добре развит от сърцето, раменете са широки и прави. Ако чувствата са по-силно развити, раменете са закръглени. Според мен красив е оня, който има здрави очи, уши и уста. Очите са свързани с мозъка, ушите – със сърцето, със симпатичната нервна система, а устата – със стомаха и черния дроб.

От устройството на носа, неговата големина и широчина зависи състоянието на белия дроб. Не само това, но и формата на носа отговаря на формата на белия дроб, само че в обратно положение.

Какво представлява носът? Място на електричество и магнетизъм. Той е връх, където се складират природните енергии. Лошите мисли действуват върху носа, а оттам и върху дихателната система. Ако тя не работи добре, и стомашната система страда. В резултат на това се нарушава равновесието между мозъчната и симпатичната нервна система.

По някой път е хубаво човек да си тури пръста в началото на носа между очите. Така човек може да се концентрира – разсеяните да турят пръста на върха на носа си и да мислят. Ще се концентрирате, ще съберете мислите си малко. Или между веждите, в началото на носа, или на върха на носа ще поставите леко пръста си. Ръцете са крайно мощна сила, два полюса. В дясната ръка е положителната сила, в лявата е отрицателната. Всички болезнени състояния се отразяват в очите на хората. Там стават пресичания на кръговете, от които правилните течения в очите се прекъсват. Окото е жива Божествена форма, в която е написано как са устроени целият Космос, цялата Слънчева система, как е устроен най-после и животът.

Няма по-съвършен орган от човешкото око. Малкото светлина, която приемате, така се превръща, че осветява цялото тяло. А тази светлина, като излезе навън, осветява целия свят.

Ония, които имат кафяви очи, се нуждаят от топлина; те трябва всяка вечер да мият краката си с топла вода. Ония, които имат сини очи, се нуждаят от влага; щом ръцете и краката започват да изстиват, те трябва да пият по 3 – 4 чаши гореща вода. Това са външни методи, чрез които човек трябва да си помага. За хора с кафяви очи се препоръчват топли бани, с температура от 35 – 41 градуса най-много. За хора със сини и сиви очи се препоръчва вътрешен мир и спокойствие. Умът им трябва всякога да е зает, не с велики, неразрешими въпроси, а с въпроси, които са предпоставка за тяхното развитие. Като е боядисвала очите на хората с различни краски – кафяви, сини, черни,  природата е имала предвид да покаже на човека, какво му липсва. Човек с кафяви очи е любвеобилен, лесно се увлича. Който има сини очи, той минава за идеалист. Той обича да мисли за високи работи, да хвърчи в облаците. Ония, които имат кафяви очи, ако са месоядци, трябва да се хранят главно с агнешко месо. Тия със сините очи трябва да се хранят повече с риба.

Чувствителността, която имаме в пръстите, зависи много от малките папили. Деликатността ни също зависи от тях. Тези папили не трябва да се нараняват, да не се подлагат на резки температури. Четирите пръста на ръката са свързани с ангелите, серафимите, херувимите и архангелите, палецът е свързан направо с Божествения свят. Като знаете това, милвайте ги често, свързвайте се с тези сили, с които е свързана ръката, мислете за тях. Никога не крийте палеца си между другите пръсти. Чрез пръстите човек влиза в общение с духовния свят, в който живеят разумни същества, които са готови всякога да ви помагат. Нещастие е да пострада който и да е пръст, особено палецът. Красива е човешката ръка, от нея зависи развитието на ума и сърцето.

Палецът е свързан с лицето. Той представлява Божественото в човека. Показалецът е на благородството, честта, достойнството. Средният пръст във всичко вижда доброто и лошото, той е на справедливостта и на логиката, доста е строг. Изяществото на живота е свързано със слънчевия пръст (безименния). Малкият пръст е на приложението, на сметките, на отношението към околните.

Здравословното състояние е палецът. Той е Божественото и трябва винаги да е отгоре, да не го криете. Ако умът, сърцето и волята действуват правилно, тогава и палецът ще се движи добре. Ако умът функционира правилно, то и палецът на дясната ръка ще се движи правилно. Ако сърцето действува правилно, то палецът на лявата ръка ще се движи правилно. Ако и двата палеца действуват еднакво правилно, то значи, че волята е права. Когато човек заболее душевно, това се отразява на палеца и на другите пръсти.