Човекът и неговото енергийно поле

energiyno poleВъв всяко живо същество пулсира енергия и тази енергия съдържа информация. Не е чудно, че практикуващите алтерна­тивна медицина приемат тази идея, но дори и някои квантови физици признават съществуването на електромагнитно поле, създавано от биологичните процеси в тялото. Учените прие­мат, че човешкото тяло поражда електричество, защото на живата тъкан й е присъщо да поражда енергия.

Вашето физическо тяло е заобиколено от енергийно поле, което заема пространство колкото протегнатите ви ръце. То е едновременно информационен център и високочувствителна възприятийна система. Ние постоянно сме „във връзка“ с всичко около нас чрез тази система, която е вид интелигентно електричество, предаващо послания към други човешки тела и приемащо послания от тях. Именно тези послания от биоенергийното поле възприемат хората с медицинска интуиция.

Практикуващите енергийна медицина вярват, че човешкото енергийно поле говори за енергията на индивида. То ни заобикаля и е носител на емоционалната енергия, създавана от на­шите вътрешни и външни преживявания – положителни или отрицателни. Тази емоционална сила влияе върху тъканите на тялото ни. По този начин преживяванията, които изпълват живота ни,  ръководят биологичните процеси във физическото ни тяло – нашата биография става наша биология.

Преживяванията, които внасят емоционалната енергия в енергийната ни система са: минали и сегашни взаимоотношения (лични и професионални): дълбоки и мъчителни вълнения и спомени; религиозни убеждения и психична нагласа, както и всякакви духовни влечения или суеверия. Чувствата, които са резултат от тези преживявания, се кодират в биологичната ни система и участват във формирането на клетъчната тъкан, която след това поражда енергия с характера на тези чувства. Тези енергийни послания формират енергиен език, носител на буквална и символна информация, която интуитивния диагностик разбира.

Ето един пример за съобщение, което енергийното поле е в състояние да предаде. Да предположим, че сте имали затрудне­ния с математиката в началното училище. Ако не знаете, че дванадесет е равно на една дузина, фактът обикновено не съз­дава емоционален заряд, способен да окаже влияние на здравето на клетъчните тъкани. Ако обаче учителят ви е накарал да се почувствате унизени от незнанието си, преживяването би съз­дало емоционален заряд, който би предизвикал клетъчно увреждане, особено ако споменът остане жив до зряла възраст, кога­то трябва да се справяте с различни мнения и критики, с по-силни личности, с образованието или с неуспеха.  Интуитивният диагностик би могъл да улови точния образ на случилото се с учителя или някакъв друг негативен символ, свързан с преживяването.

Положителните образи и енергията на положителните  преживявания също се съдържат в енергийното поле. Спомнете си, когато някой ви е похвалил  за добре свършена работа, добро дело или помощ, оказана на друг. Усещате положителна енергия – прилив на сила в тялото си. Положителните и отрицателни  преживявания оставят отпечатък в клетъчните тъкани, както и в енергийното поле. Невробиологът доктор К. Пърт доказва, че невропептидите – химичните вещества, от­деляни в резултат на емоциите – са мисли, превърнати в материя. Нашите емоции обитават физически тялото ни и взаимодействат с нашите клетки и тъкани. Всъщност доктор Пърт казва, че вече не отделя съзнанието от тялото, тъй като клетките, които произвеждат химични субстанции в мозъка в резултат на емоционални реакции, се съдържат в цялото тяло. Понякога тялото реагира емоционално и произвежда „емоционални химически вещества, преди мозъкът да е регистрирал проблема. Спомнете си например колко бързо тялото ви реагира на силен шум, преди да сте имали време да помислите.