Чинцин, Ченду

Чинцин – град в Югозападен Китай в провинция Съчуан . В последните години той се превърна в най-големия град на Китай , във връзка с много бързото индустриално развитие и бързо протичащите към града миграции .

Планировката на този град е доста интересна и се отличава от тези на много други китайски градове . Неповторимо е местоположението на Чунцин . Той е разположен на висок стръмен нос , който се оттича от двете страни на река Яндзъ и вливащите се в нея притоци . Редица улици и къщи от стрия град са разположени стъпаловидно от подножието при голямата река към високия нос .

Градът е с древна история . Първото селище на мястото на Чунцин възниква няколко хиляди години пр.н.е. Старата част на днешния град е разположена покрай река Яндзъ . По-високите части на града се развиват и застрояват по-интензивно в годините преди Втората световна война . В този период Източен Китай е временно окупиран от Япония и градът се превръща във временна столица на Китай . Много бързо се развива градът в епохата на модернизация на Китай .

Ченду – столица на провинция Съчуа в Югозападен Китай . Намира се в равнинна територия и има традиционна планировка . Старият град е обкръжен от крепостна стена дълга 20км . Градът се намира в центъра на огромна система и той е набразден с много канали . В него има множество мостове . В миналото градът често е страдал от наводнения , но сега този въпрос е решен и бързо се развива в стопанско и благоустройствено отношение .