Четирите аса ще ви помогнат да отгатнете своето съкровено желание в новогодишната нощ.

Вземете обикновено тесте карти, разбъркайте ги и ги подредете на четири равни купчинки. Картите трябва да са с лицето надолу. Спазвайте точно правилата на гадаене. От първата купчинка теглете подред по една карта дотогава, докато се появи асо. Ако след първото асо следва второ, оставете го настрани до първото и обърнете нова карта. По този начин проверете всички карти, като оставяте настрана ненужните, докато стигнете отново до асо. Вашата задача е да откриете в купчинката асата, които следват едно след друго. Да предположим, че ви се е паднало асо. След него има някаква друга карта, а след това – отново асо. Ще ползвате само първото асо от първата купчинка. Всички останали карти и следващите след тях аса са бити карти.
Както подредихте картите от първата купчинка, постъпете по същия начин и с останалите три купчинки. В резултат на търсеното в ръцете ви могат да останат четири аса или три, или две, или едно асо. Намисленото желание ще се осъществи бързо на този, на когото са се паднали четири аса. Трите аса – предсказват, че желанието ще се изпълни задоволително бързо. Двете аса – не много бързо, а едно асо за съжаление означава, че няма никаква надежда да се сбъдне вашето желание.