Честване годишнини на Левски и Ботев в Букурещ

На 19 февруари 2010 г., по случай  137-та годишнина от гибелта на В.Левски и 162-та годишнина от рождението на Хр. Ботев, посланик Валентин Радомирски и организациите на българското малцинство в Букурещ поднесоха венци и цветя на бюст – паметниците на двамата революционери.

Присъстваха държавният секретар от Министерството на културата и националния патримониум на Румъния Василе Тимиш с референта за България, съветниците от кабинета на министър Божидар Димитров Христо Христов и Красимир Тодоров, заместник-кметът на гр.Свищов, съветникът в Департамента за междуетнически отношения при румънското правителство Родика Прекупецу,  представители на Демократичния съюз на българите в Румъния – ДСБР, Асоциация “Братство”, Съюза на банатските българи – СББ, Дружество “Зарезан” гр. Александрия, с. Извоареле,  директорът и ученици от българския лицей “Хр. Ботев” Букурещ и представители на църковното настоятелство.

В словото си, посланик Радомирски подчерта, за значението на делото на двамата революционери, за връзката им с Румъния и примера им за патриотизъм и саможертва в името на народа. Той определи актуалността на идеите и делото им до наши дни.

Държавният секретар Тимиш отбеляза в изявлението си, че делото и героизма на Левски и Ботев имат голямо значение за румънско-българската история, оказват влияние за настоящето и бъдещето и ги определи като пророци на борбата на народите за свобода. Отец Петър Тотев изнесе заупокойна литургия.

В салона на посолството след това бе представена  книгата на Лука Велчов (почетен председател на ДСБР) и Лучия Пацан (ДСБР)-„Свищовски възрожденци в Букурещ”.

Пълномощният министър на посолството Петър Вълов отбеляза значението на книгата в исторически и възпитателен аспект, а съветниците Христо Христов и Красимир Тодоров прочетоха приветствие от името на министър Б.Димитров.

Преподавателят на училището към посолството Виолета Пикова разказа за съдържанието на книгата и отрази с цитати съществените моменти от дейността на свищовските възрожденци в Букурещ.

За реализирането на това патриотично начинание разказаха на присъстващите авторите Лука Велчов и Лучия Пацан и отговориха на поставените въпроси. На учениците от лицей “Хр. Ботев” и останалите присъстващи на мероприятието бяха раздадени  екземпляри от книгата.