Чер синап, хардал, горчица — Sinapis nigra L. Сем. Кръстоцветни — Cruciferae

Разпространение. Расте из тревистите места, в орниците и нивите в цялата страна. Отглежда се и в култура.

Описание. Едногодишно тревисто растение с право, раз­клонено и високо до 1,5 м стъбло. Коренът е вретеновиден и раз­клонен. Долните листа са с дълги дръжки, нечифтоперести, едро нарязани и неравномерно назъбени, а горните са с къси дръжки, ланцетовидни и рядко назъбени. Цветовете са жълти и събрани на върха на стъблото в гроздовидни съцветия. Те имат четирилистна чашка, четирилистно венче и 6 тичинки. Плодът е шушулка, при-легнала към стъблото, двугнездна, с кълбести семена с мрежесто набраздена повърхност. Цъфти от май до юли. Медоносно ра­стение.

Използуваема част. Семената, брани преди пълното им узряване, за да се избегне оронването. След ожънването на ра­стенията снопите се оставят на слънце да доузрее семето, след което се вършеят. Изсушеното семе е кълбесто, отвън тъмнокафяво, от­вътре жълтозелено с парливо-лютив вкус и характерна миризма. Допустима влажност 12%. Опакова се в чували. Запазва се в сухо и проветриво помещение. Да се внимава при ожънването черният синап да не се смесва с полския синап (Sinapis arvensis L.), дивата ра­пица (Raphanus raphanistrum L.) или рапицата (Brassica napus var. oleifera D. C); те се различават по това, че семената на рапи­цата и дивата рапица са по-едри, почти черни или сиви, а на полския синап са сиви и почти липсва набраздена повърхност по семето.

Химичен състав. Съдържа до 30% мазнини (които се съ­стоят от глицериди на олеиновата, линоловата, еруковата, лино-цериновата, палмитиновата и арахиновата киселина), до 20% бел­тъчни вещества, слуз, синапено етерично масло (с главна съставна част алилизотиоцианат, следи от диметилсулфиди и серовъглерод, цианалил и др.) и гликозида синегрин, който представлява калиева сол на мирозиновата киселина и под действието на фермента ми-розин в присъствие на вода се разпада на кисел калиев сулфат, гликоза и алилизотиоцианат.

Лечебно действие и приложение. Използува се главно свойството му на кожен дразнител. Установено е също, че черният синап възбужда дишането и засилва отделянето на жлъчен сок. Прилага се външно за лапи при настинка, пневмония, ревма­тизъм и др. Особено се препоръчва при простудни заболявания и бронхити при малки деца.

В българската народна медицина синапът се употребява при стомашни и жлъчни болки, кашлица и гърлобол.

Външно се препоръчва за жабурене при зъбобол.

Начин на употреба. 1 кафена лъжичка счукано синапено семе се сипва в 100 г мед. Взема се по една кафена лъжичка 3 пъти дневно след ядене. За лапи се вземат по равни количества счукано синапено семе и брашно и се разбъркват с топла вода и малко оцет.

В нашата народна медицина се употребява също така белият синап (Sinapis alba L.), чиито семена са по-едри и бяложълти. Съ­държат 30% мазнини, слуз, белтъчини и тиогликозида синалбин, който се хидролизира на гликоза и синалбин-синапено масло, чийто химичен състав е параоксибензилизотиоцианат. Маслото на белия синап не е летливо, както на черния синап, и не се употребява като ко::;ен дразнител. То се използува за направа на горчица. Препо­ръчва се при стомашни болки, бронхит, кашлица, шизофрения, също смесено с мед. В малко количество действува като слабително. Сварено семе се дава против воднянка. Белият синап е също медо­носно растение.